Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 16)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Лекар и болний

Езоп / Петко Славейков

Лекар целил болнаго и като умрял болний, той думал на онези, които ся намервали около му: „Този человек, ако не бе пил вино и ако му ся дадеше клистир, не умирваше.“ А един му рекъл: „Добре, господине, това не ти прилича сега да го казваш, когато не има никаква полза, на тогази да го си поучил, когато можаше да го упореби.“

На приятелите трябва с време да помагаме в нуждите им.