Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 17)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Петли

Езоп / Петко Славейков

Два петела ся борили и единий победен скрил ся, а онзи, щто бе победил, подхвръкнал на стрехата и пропял нависоко, за да разберат от песента му, че е победител. Орелът пригледал, слетял и го грабнал.

Безопасността на победата е умереността на мъдруванието.