Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 18)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Глистя и лисица

Езоп / Петко Славейков

Глистията, щто живее в калта, излязла по земята и разказвала на всичките животни: „Изкустен лекар съм. От всякакви билки разбирам.“ „Че как — рекла лисицата — другите ще цериш, пък себе си да оставиш да бъдеш без крака?“

Ако опитът не е явен, всяка дума е празна.