Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 19)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Павун и врана

Езоп / Петко Славейков

Хвърковатите ся наумили да си направят цар. Павунът удостоявал себе си да го ръкоположат заради хубостта му. Като го избрали и предпочели сичките, враната рекла: „Но когато царуваш ти, ако ся накани орелът да ни гони, как щеш да ни забраниш?“

Предните си хора по ума трябва да ги избирваме, а не по хубост.