Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 20)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Бълха

Езоп / Петко Славейков

На някого си на крака ся запила бълха, а той викал Крали Марка да му помогне, за да я разпъди и убие. И като отскочила тя незабавно, той въздъхнал и рекъл: „О, юначе, кога за една бълха не ми помогна, как щеш да ми помогнеш срещу по-големи противници?“

По-силните не трябва да ги каниме за малки работи, но за потребни.