Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 21)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Врана и змия

Езоп / Петко Славейков

Някоя врана останала без храна и като видяла една змия на един припек да спи, впуснала ся и я грабнала. А тя, като ся обърнала, и я ухапала. Враната на умирание рекла: „Злочеста ази, че намерих таквази корист, от която ся и изгубвам.“

Мнозина турят живота си в беда, за да намерят съкровище.