Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 22)

Country of origin: Bulgaria

Story type: The Ants and the Grasshopper (ATU 280A)

Based on The Ants and the Grasshopper (Aesop)

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Щурец и мравии

Езоп / Петко Славейков

Зимно време, като не останало жито по полето, мравиете чистяли събраното. Щурецът прегладнял дошел да им попроси, а те го попитали: „Че защо не си събра лятос?“ А той рекъл: „Не имах време, щото свирих.“ Тогази мравиете смехишката му рекли: „Но кога че лятос си свирил, сега през зимата пък играй.“

Не трябва да преминуваме младостта си в празни работи, за да не теглим на старост.