Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 24)

Country of origin: Bulgaria

Based on The Swallow and the Crow (Aesop)

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Ластовица и гарван

Езоп / Петко Славейков

Ластовицата и гарвана ся препирали за хубостта си. И гарванът рекъл на ластовицата: „Как можеш да ся препираш, като твоята хубост само пролет цвети, а моята и през зимата ся продължава.“

Продължението на телесното благолепие по-добре е от временната хубост.