Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 26)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Чохвърлига (птиче)

Езоп / Петко Славейков

Едно чучулига птиче ся уловило в примка, та плакало и думало: „Тежко на мене бедно и злочесто птиче! Не откраднах от някого злато, нито сребро, нито друго драгоценно нещо. Едно малко зрънце жито станва причина на смъртта ми.“

Много пъти някой си за никаква придобивка побъркватся и изпадват в голями беди.