Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 27)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Котка

Езоп / Петко Славейков

Някоя котка влязла в ковашка работилница (дюген) и зела да ближе една наблажнена пила. Като и ся претривал язикът, течал много кръв, та са ослаждавала, щото мислила, че изблизва нещо от желязото, догдето и ся притрил сичкий язик.

Който обича да ся кара, без да ся угади, себе си поврежда.