Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 29)

Country of origin: Bulgaria

Based on The Fox and the Lion (Aesop)

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Лисица и лъв

Езоп / Петко Славейков

Една лисица, която никога не била виждала лъв, случило ся еднаж да срещне. От най-напред толко ся уплашила, щото без малко щяла да примре. Втори път го срещнала, поуплашила се, но не колкото първен. Третий път като го видяла, добила толко дързост, щото го приближила и ся сприказвала с него.

Навикновението направя и страшните не дотолкова грозни.