Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 30)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Магаре и лисица

Езоп / Петко Славейков

Магарето облякло лъвска кожа и ходило да плаши другите животни. Видяло лисицата, че ся опитало да уплаши и нея, а она, като го била чула по- напред да реве, казала му: „Оплашваше и мене, ако не бях те чула, като ревеше.“


Които мнят себе си, че са нещо, според безумието си езикът им ги издава.