Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 31)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Рак и лисица

Езоп / Петко Славейков

Ракът излязъл от морето и пасял на някое място. Една гладна лисицаа, като го видяла, пристъпила и го уловила. Той, като видял, че ще то изяде, рекъл: „По правда страдам това, щото, като съм морско животно, поисках да стана от онези, що живеят на сухо.“

Които оставят онова, що им приляга, и ся залавят в работи, за които не имат дарба, така бедствуват.