Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 32)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Лисица и вепр

Езоп / Петко Славейков

Лисицата видяла една дива свиня, че си точи зъбите, и я попитала: „Зачто си остриш зъбите сега, като не имаш никаква нужда?“ А тя отговорила: „Не правя това без ум, чтото кога ми дойде нужда, не ща да имам время тогази да ги точа. Затова трябва те да бъдат готови.“

Трябва да ся приготвяме пред, догде не сме изпаднали в опасност.