Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 33)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Диво магаре

Езоп / Петко Славейков

Дивото магаре видяло едно питомно магаре на припек, дошло при него и наченало да го облажава за нарасванието на тялото му и за придобиванието на храната. Насетне, като го видяло натоварено и магарищарят да върви след него и да то налага с тоягата, рекло:


„Е, приятелю, туку не ща те облажава веке, щото гледам, доброчестието ти не е за добро.“

Добив с мъки и тегла не е за завиждание.