Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 34)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Магаре и вран

Езоп / Петко Славейков

Някое наранено на гърба магаре пасяло на една ливада. Една врана кацнала на гърба му, та кълвала и разчовърквала раната му. Магарето от болест ревало и скачало, стопанинът отстрана гледал това и ся смеял, а някой вълк, що са намерил татък близо, та видял това, рекъл: „Злочести ми, само да ся явим пред магарето и ся впущат да ни гонят, а на враната ся и подсмиват.“

Злотворниците ся познават, щом ся появят.