Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 35)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Кърт (сляпа мишка)

Езоп / Петко Славейков

Къртът е сляпо животно. Той рекъл еднъж на майка си: „Мале, черница видя.“ Сетне пак рекъл „Ливан обонявам.“ И третий път продумал „Чувам да дрънколи меден съд.“ А майка му отговорила: „Синко! Каквото разбирам, не само че не видиш, но и не чуваш, не удушаш (обоняваш).“

Които от гордост ся показват, в което не разбират, не ги вярват и за което проумяват.