Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 36)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Дъб и тръст

Езоп / Петко Славейков

Разговаряли ся дъбът и тръстта. Дъбът ся гордил заради борбата си с ветровете, а укорявал тръстта заради слабостта, че ся покланяла до земята на всеки вятър. В това време духнал много силен вятър. И дъбът, стоял насреща му, пребил ся от корена и паднал долу, а залюляваната и привожданата тръст останала.

Който гледа времето и ся слага, лесно преминува.