Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 37)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Крадци

Езоп / Петко Славейков

Крадци влезли за обир в една къща, гдето не намерили нищо освен един петел, когото уловили и като щели да го заколят, той им ся молил и думал да не го затриват, щото е потребен на человеците да ги буди нощя за работата им. А те отговорили: „Че ми затова щем те заколим, щото като разбудиш тях, не оставяш нас да крадем.“

Което е полезно за добрите, то е вредително за злосторците.