Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 39)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Вълк и магаре

Езоп / Петко Славейков

Вълкът извадил гвоздей от крака на едно магаре, что го водел, и за това поискал заплата, а то го сритало. „Това ми ся и стои — рекъл вълкът, — щото не правя каквото аз си знам, но отидох да правя добро.“

Винаги и всякому не изнася добро.