Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 42)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Лисица и шипка

Езоп / Петко Славейков

Една лисица възлизала от един трап и като ся подхлъзнала, че щяла да падне, уловила ся о шипката за помощ. Но защото ся набили трънете в краката и и я заболяло, рекла и: „Тежко ми! Аз уж като при помощник прибягнах към тебе, а ти ми направи по-зло.“ „Твоя е погрешката — отговорила шипката, — като си ся наумила о мене да са уловиш, когато аз съм научена другите да улавям.“

Безумни са тия, що притичат за помощ при таквизи, на които е врождено да правят зло.