Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 43)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Жаби

Езоп / Петко Славейков

Две жаби живеяли наблизо една до друга. Едната в един глъбок вир, а другата в една барчинка до пътя. И оная, що била в барчинката, канила другата от вира да ся пресели при нея като на по-безопасно място. Она я не послушала и думала, че не може да ся отдели от това място, гдето навикнала. В същото време ся случило да минат кола на пътя през барчинката и смазали жабата, що живеяла в нея.

Скоро постигва несмислените погибелта от неразумението им.