Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 44)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Градинар и куче

Езоп / Петко Славейков

На еднаго градинаря кучето паднало в глъбок геран. Градинарят, за да го извади оттамо, слязъл и той в герана. Но кучето, като ся сторило, че е слязъл да го върже, обърнало ся и го ухапало. Тогази той си рекъл: „По право боледувам, щото слягох да помогна на оного, който самси си направил.“

Неразбраните и на благодетелите си правят зло.