Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 46)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Пътник

Езоп / Петко Славейков

Някой пътник, като пътувал много, помолил ся да си намери нещо и ся обрекъл, че половината от намереното ще посвети на Меркурия. Случило ся да намери пълна торба с лешници и фаници (хорми). Изял, което е едение, а на лешниците черупките и на финиците костилките оставил за обрика си на Меркурия и рекъл: „Приеми обричането ми за намереното. И от вътрешното, и от външното ти оставям делба.“

Мнозина за сребролюбието и лакомството си искат да надхитрят и божеството.