Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 49)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Пътници

Езоп / Петко Славейков

Двама хора пътували заедно и единий намерил секира (брадва), а другий, що не намерил, го поучил да не казва намерих, но намерихме. След малко, като ги нападнали онези, що изгубили брадвата, който я бил намерил, рекъл на другия: „Ядохме го!“, а той му отговорил: „Речи ядох го, а не ядохме го, щото когато намери брадвата, думаше ми намерих, а не намерихме.“

Които не намесваме в доброчестието си, когато сме в злочестие, не можеме да ги наричаме приятели.