Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 51)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Звездоброец

Езоп / Петко Славейков

Някой звездоброец имал навик и излизал всяка вечер да наблюдава звездите. Един път като ся разхождал по предградието и имал сичкий си ум към небето, гдето ся бил загледал в звездите, подхлъзнал ся и паднал в една яма. Тамо, като пъшкал и викал, минал друг някой, чул вика и отишел при него, но като ся научил как е станало, рекъл му: „О, ти, който ся опитваш да гледаш по небето, по земята не видиш ли?“

Мнозина се гордеят за големи и славни работи, без да могат да завършват и общите человечески работи.