Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Manx
  by Edward Faragher - 1901

Source: Skeealyn Aesop (nr. 04)

Based on Ὄνος καὶ ἀλώπηξ καὶ λέων

Country of origin: Greece

Translations

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

Manx - aligned

Welsh - viewaligned


Add a translation

Adaptations

Pesti Gábor (Hungarian) - viewaligned

Yn Assyl, yn Shynnagh as yn Lion

Aesop / Edward Faragher

Va assyl as shynnagh, ayns commee son nyn vendeilys as sauchys, hie ad magh ayns y cheyll dy shelg. Cha row ad er gholl feer foddey tra veeit ad rish lion. Yn shynnagh, fakin dy row ad ayns gaue, hayrn eh er gerrey da'n lion as ren eh gialdyn dy gheddyn magh saase dy hayrtyn yn assyl, my yinnagh eh cur e ockle gyn dy chur yn bioys echey hene ayns gaue. Er yn lion shickyragh da nagh jinnagh eh assee da, ren yn shynnagh leeideil yn assyl gys ooig dowin, as ren eh saasaghey dy jinnagh yn assyl lhieggey sheese ayns shen. Yn lion, fakin dy row yn assyl shickyr, chelleeragh ghreim eh yn shynnagh as eisht d'ee eh yn assyl ayns traa va jesh da.