Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Manx
  by Edward Faragher - 1901

Source: Skeealyn Aesop (nr. 07)

Based on Λύκος καὶ ἀρήν

Country of origin: Greece

Translations

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

Manx - aligned

Welsh - viewaligned


Add a translation

Adaptations

Βαβρίας (Ancient Greek) - viewaligned

Bizenta Mogel (Basque) - viewaligned

Jean de La Fontaine (French) - viewaligned

Phaedrus (Latin) - viewaligned

Marie de France (Old French) - viewaligned

Manuel Mendes da Vidigueyra (Portuguese) - viewaligned

Иван Крылов (Russian) - viewaligned

Jonáš Záborský (Slovak) - viewaligned

Yn Moddey-Oaldey as yn Eayn

Aesop / Edward Faragher

Veeit moddey-oaldey eayn er-shaghryn veih yn woaillee, as ghow eh ayns laue gyn dy ghoaill eh ayns fuill feayr, agh dy gheddyn oyr ennagh liorish oddagh eh jannoo magh da'n eayn hene dy row cairys echey de ee eh. Myr shen dooyrt eh rish, "Wooidjeen, nurree ren oo jannoo faghid j'eem." "Dy jarroo," dooyrt yn eayn lesh coraa feer trimshaagh: "Cha row mee ruggit ec y traa shen." "Eisht," dooyrt yn moddey-oaldey, "t'ou gyndyr er yn aber ayms." "Cha vel, vainster mie" dooyrt yn eayn, "Cha ren mee rieau giu ushtey, son ta bainney my vayrey jannoo beaghey as jough d'ou." Er-shen ren yn moddey-aldey tayrtyn er as gee eh seose gra: "Cha bee'ms fegooish my hibber, ga dy vel oo er heyrey oo hene jeh ooilley ta mee er ghra."
Yiow yn tranlaasagh dy mennick leshtal son e hranlaase.