Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Manx
  by Edward Faragher - 1901

Source: Skeealyn Aesop (nr. 10)

Based on Κύων κρέας φέρουσα

Country of origin: Greece

Story type: Dog Drops his Meat for the Reflection (ATU 34A)

Translations

Czech - viewaligned

English - viewaligned

Manx - aligned

Rusyn - viewaligned

Sicilian - viewaligned

Slovak - viewaligned

Welsh - viewaligned


Add a translation

Adaptations

Βαβρίας (Ancient Greek) - viewaligned

Syntipas (Ancient Greek) - viewaligned

Phaedrus (Latin) - viewaligned

R. M. Custodio (Tagalog) - viewaligned

Yn Moddey as yn Scadoo

Aesop / Edward Faragher

Va moddey, goll harrish droghad, va tessyn er strooan, lesh cramman dy eill ayns e veeal honnick eh yn scadoo echey hene ayns yn ushtey as goaill eh eh dy ve moddey elley lesh cramman foddey smoo. Er-y-fa-shen chur eh ny raad da'n cramman echey hene as lesh eulys ren eh soiagh yn moddey elley dy ghoaill yn cramman mooar voish. My shoh ren eh coayl yn daa cramman: shen ren eh greimmey ayns yn ushtey, er yn oyr cha row eh agh scadoo ; as yn cramman hene, er yn oyr dy ren yn trooan sceabey eh er-sooyl.