Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Manx
- by Edward Faragher - 1901

Source: Skeealyn Aesop (nr. 11)

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Yn Moddey ayns y Vanjoor

Aesop / Edward Faragher

Va moddey ny lhie ayns manjoor, as liorish e ghyrnal as scryssey lhiettal ny dew voish gee yn traagh currit ayns shen daue.
"Cre'n moddey pirreogagh!" dooyrt fer jeu rish e chumraagyn. "Cha vod eh gee yn traagh eh-hene, ny-yei t'eh gobbal dy chur dauesyn dy ee."