Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Manx
- by Edward Faragher - 1901

Source: Skeealyn Aesop (nr. 12)

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Yn Mwaagh as yn Tortoise

Aesop / Edward Faragher

Va mwaagh un laa jannoo faghid jeh tortoise son e cassyn giarey as e chesmad moal lhiastey lhiastey litcheragh. Ren yn tortoise gearagh, as dooyrt eh, "Ga dy vel shiuish cha bieau as yn gheay nee'ms roie meriu ayns choorse liauyr." Yn mwaagh coontey ny goan echey myr fardailys, ny-yeah ren eh choard dy roie, as dy row yn shynnagh dy hoiaghey magh yn raad as yn roie. Gow ad toshiaght dy roie cooidjagh. Hie yn tortoise, fegooish un tullagh dy ea, cha tappee as oddagh ee. Yn mwaagh treishteil ayns yn skibbyltys e ghooghys, cha ren eh chur scanch er, agh lhie eh sheese ergerrey da'n raad mastey faiyr as ren eh cadley son traa liauyr. Ec yn jerrey ren eh dooisht seose, as roie lesh ooilley e niart, agh honnick eh yn tortoise ec y kione jerrey saveenagh dy gerjoilagh lurg e tooilleil.