Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Manx
  by Edward Faragher - 1901

Source: Skeealyn Aesop (nr. 13)

Based on Χελώνη καὶ ἀετός

Country of origin: Greece

Story type: Tortoise Lets self be Carried by Eagle (ATU 225A)

Translations

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

Manx - aligned

Welsh - viewaligned


Add a translation

Yn Tortoise as yn Urley

Aesop / Edward Faragher

Va tortoise dy litcheragh ghrianey ee hene, as plaiynt gys ushagyn ny marrey jeh'n cronney creoi eck, nagh jinnagh unnane jeu gynsaghey ee dy etlagh. Va urley crowal er-gerrey, as tra ren eh clashtyn e geccan as playnt, ren eh briaght jee cre'n leagh yinnagh ee chur da son gynsaghey ee dy etlagh as dy hiauill ayns yn aer. "Ver-yms diu," dooyrt ee, "ooilley berchys yn Aarkey-Jiarg." "Neeyms gunsaghey shiu dy etlagh," dooyrt yn urley, as goaill ee seose ayns e chroagyn, hug eh lesh er-gerrey da'n bodjalyn agh dy doaltattym lhig eh yn raa j'ee, huitt ee er slieu ard, as va'n tlig eck brisht ayns meeryn. Dooyrt yn tortoise ayns tullagh e vaaish: "Ta mee er hoilchin my chronney; son cre va ayms dy yannoo rish skianyn as bodjalyn, nagh voddagh fegooish doilleeid goll mygeayrt er y thalloo."
Dy jinnagh deiney geddyn ooilley ny ta'd dy dy yeearree, veagh ad dy mennick currit naardey.