Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Manx
- by Edward Faragher - 1901

Source: Skeealyn Aesop (nr. 19)

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Yn Ayr as e Vec

Aesop / Edward Faragher

Va lughthie dy vec ec dooinney dy row, as v'ad dy kinjagh tuittym-magh ny vud oc hene. Tra ren eh failleil dy chur jerrey er ny arganyn oc liorish coyrlyn, gow eh ayns laue liorish prowal fudagh jeh nyn meereiltys noi-ry-hoi. As er-shoh dooyrt yn ar roo un laa dy chur lesh bundeil dy vaidjeyn. Tra v'ad er yannoo myr shen ren eh chur yn bundeil ayns laue dagh unnane jeu, fer lurg fer, as chur eh currym orroo dy vrishey ad veih-ry-cheilley. Streiu ad, dagh fer jeu' lesh ooilley e niart dy vrishey ad agh cha voddagh ad shen dy yannoo. Ren eh ny lurg shen scarrey ny maidjeyn veih-my-cheilley, as gow eh ad fer lurg fer as chur eh ad ayns laueyn e vec. Shen-y-fa ren ad brishey ad dy aashagh. Eisht loayr eh ny goan shoh: "My vec, myr vees shiu ooilley chooney lesh-y-cheilley bee shiu myr yn bundeil shoh, fegooish assee liorish ooilley ny croutyn nyn noidyn. Agh myr ta shiu er ny scarrey ny vud eu hene bee shiu er ny vrishey myr dy aashagh as ny maidjeyn shoh."