Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Manx
- by Edward Faragher - 1901

Source: Skeealyn Aesop (nr. 23)

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Yn Vuc-Awin as yn Daa Hroailtagh

Aesop / Edward Faragher

Va daa ghooinney troailt cooidjagh er cassan tra haink muc-awin dy veetail ad feer ghoaltattym. Ren fer chosney seose ayns billey dy bieau, as cheil eh eh hene mastey ny banglaneyn. Yn fer elley, fakin dy row eh ayns danjeyr, lhie eh sheese er y thalloo, as tra haink yn muc-awin seose, as loaghtey eh lesh e stroin as soaral eh ooilley harrish, ren eh cummal e ennal, as lhig eh er dy row eh marroo cha mie as oddagh eh. Ren yn muc-awin faagail eh ayns tra gerrid, son t'eh grait cha jean eh bentyn rish cetoor marroo. Tra v'eh er-sooyl ass shilley haink yn troailtagh elley sheese ass y villey, as dooyrt eh rish e charrey ayns aght grinderagh "Cra va'n vuc-awin sonjeragh ayns dty chleaysh?" Ren eh gansoor "Chur eh yn coyrle shoh dou: gyn dy bragh dy hroailt marish charrey va roie er-chea tra va gaue tayrn er-gerrey."
Ta drogh-erree prowal firrinys chaarjyn.