Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 020)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

A farkasról és a kis szil disznóról.

Pesti Gábor

Szül vala az kis szildisznó, a farkas oda mene, kezdé magát ajánlani, hogy ő meg őrizné az ő fiát. Felelé neki az szil disznó, és mondá, hogy a farkas szolgálatja neki nem volna szűkes, de ha kedvét akarná tenni, tehát távol járna, mert az ő szolgálatja akkor volna neki hasznosb, mikoron távolb volna.

Értelme.

Mindent mindenekre vaj hogy nem kell bízni,
Mert sokan akarják önnen hasznokat ízni,
Öremest szolgálnak, de kévánnak meg hízni.