Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 069)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az oroszlánról és békáról.

Pesti Gábor

Valami szózat jeve az oroszlánnak filébe, meg ijede, és meg álla, gondolván magába, hogy valami nagy dolog volna. És mikoron ott állana, ki jeve egy béka a vízből. Mellyet mikoron az oroszlán meg látott volna, el hagyá félelmét, és meg tapodá őtet lábaival.

Értelme.

Héjába való félelmek szívedbe ha szállnak,
Sokáig ha tartod, nem tudom, mit használnak,
Mert ott, hol fí nincsen, héjába kaszálnak.