Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Retold version in Hungarian
  by Pesti Gábor - 1536

Source: Esopus fabulái (nr. 073)

Country of origin: Hungary

Based on The Ass, the Fox, and the Lion (Aesop)

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az oroszlánról, szamárról és rókáról.

Pesti Gábor

Az oroszlány, a szamár és az róka menének mind együtt vadászni, nagy sok vadakat verének és fogának, meg kezdének vele osztozni, és mikoron a szamár az ő részét kinek mind igazán ki adná, az oroszlán meg haragvék, nagyot ordíta, meg kapá a szamárt, és mind foltra szaggatá. Annak utána hagyá az rókának, hogy ő osztaná meg, mellyet mikoron a róka meg osztott volna, mind az oroszlánnak hagyá és válogatá az nagyját és jobbát, magának csak valami keveset és hitvánt hagyván. Kinek az oroszlán felelé, és mondá: Ki taníta meg tégedet, hogy illyen mesterséggel tudnád meg osztani? Amaz a holt szamárra tekinte és mondá: Imennek halála taníta.

Értelme.

Bódog, ki máson vehet oly jó tanúságot,
Hogy el távoztathat minden gonoszságot,
És unos untalan nem vall bosszúságot.