Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 088)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az rákról és fiáról.

Pesti Gábor

Mikoron a ráknak a fia csak hátra mászna mindenkoron, kezde az anyja reá feddeni, és őtet inteni, hogy ne menne hátra, hanem elő. Felelé a fia és mondá neki: Menjél jó anyám elöl, és ím én utánad megyek.

Értelme.

Olyról feddj mást meg, ki te benned nincsen,
Hogy ugyan azonra más téged ne intsen,
És osztán felőled nevetséget ne hintsen.