Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 107)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az parasztról és tulokról.

Pesti Gábor

Vala egy paraszt embernek egy tulka, ki soha semmi igát fel nem akar vala venni. A paraszt el vágá az szarvát, mert mindent avval ökleldez vala, végre mikoron az ekére szántani be akarná fogni, kezébe tartja vala az ösztent, és azt alítja vala, hogy immár meg bírhatná őtet, miért hogy szarva nem volna. Amaz kegyig mikoron szarvával immár semmit nem tehetne, kezde rugoldozni, és lábával port az ember szemébe hánni.

Értelme.

Úgyan teszen a ki minden jóra taníthatatlan,
Kinél jó tanács és tudomán foghatatlan,
Miért? Mert elméjébe bolond és igen állhatatlan.