Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 112)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az paraszt emberről és Herculesről.

Pesti Gábor

Meg álla szekere a paraszt embernek egy mély sárba. Kezde könyergeni Hercules istennek, hogy meg segítené őtet. Szózat lőn mennyből hozzája, mondván: Balgatag ember, sujtold jól meg a lovakat, és tennen magad is tolj hátul a szekér kerekin, és úgy híjad Hercules segétségét, mert kilemben meg nem segít tégedet.

Értelme.

Az istenek embert akkoron segítnek,
És nehéz terhekhez olykor közelítnek,
Mikoron ő magok is azon emelítnek.