Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 121)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az királról és majmokról.

Pesti Gábor

Néminemí egyiptombeli királ taníttatott vala egy nehány majmokat úgy annyira, hogy táncolni tudnának. És mikoron táncolnak vala, bársomba őket fel öltöztetik vala, és az ő táncolások mindeneknek, a kik nézik és látják vala, igen kedves vala. Azonközbe egy ember orozva diót hagyíta ki kebeléből. A majmok kegyig a táncot el hagyván az dió után futamának, és azon víni fogának, mely dolog nagy nevetséget támaszta mind azoknak, a kik őket nézik vala.

Értelme.

Az szép öltezet senkinek eszét el nem változtatja,
És mi benne vagyon, el nem kárhoztatja,
Mit az természet meg kötött, azt meg sem ódhatja.