Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 128)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az kakasokról és fogolyról.

Pesti Gábor

Kakasokat tart vala egy ember házánál. Vőn egy foglyot is, és azt is ugyan azonok közett kezdé tartani és hizlalni. Azt a kakasok igen mardossák vala. Az fogoly kegyig magába igen búsolog vala, alítván, hogy arra míelnék azt neki, mivel hogy az önnen társaságitól el szakadott volna. De minek utána látá, hogy a kakasok egymással vínának és egymást vagdalnák, el hagyá bánatját és mondá: immár ennek utána nem annyira bánom az én rajtam löttet, mert nem csoda, ha engemet bántottanak, kik még őmagoknak sem kedveznek, hanem egymást vagdalják.

Értelme.

Idegen népek között eszesil ki akar tenni,
Azoktól az bosszúságot könnyebben kell venni,
Kik az önnen feleknek is nem akarnak kedvezni.