Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 129)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az kérkedéken emberről.

Pesti Gábor

Mikoron egy ember sok földet járt volna, végre haza jeve, és kezde sokakat beszélleni, kiket ő ember módra és úgy mint hős cselekedett volna az kívil való tartományokba. A többi közzött azt is kezdé prédikálni, hogy a rodbelieket szökésbe mind meg haladta volna, és ezt ő ugyan azonokkal meg bizonyítaná, kik szemekkel látták volna. Vala ott egy rodbeli és mondá neki, ha igazat mondasz, bizonyíts meg avval, hogy szökjél meg én velem is, mi szikség erre egyéb bizonságot hoznod.

Értelme.

Kit közel érhetni, nem kell arra bizonság,
Dehogy utat találhatna az áldott hazugság,
Messze mutat bizonságért a gonosz hitvánság.