Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 133)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az emberről, mellyet az eb meg mart vala.

Pesti Gábor

Mikoron egy embert az eb meg mart volna, mindeneket el jár vala, és kéri vala, hogy őtet meg gyógyítanák. És egy más ember, mikoron meg ösmerte volna, hogy eb harapás volna rajta, mondá neki: Hallod-e, ember (úgy mond), ha meg akarsz vígaszni, végy egy folt kenyeret, és vérezd meg a sebnek vérével, annak utána azt adjad az ebnek, ki meg mart tégedet. Amaz nevete és mondá neki: Ha én azt míelném, méltó lennék, hogy ez marásnak utána mennyi eb vagyon, mindenik hozzám marna.

Értelme.

Ez példa ád mindennek itt oly tanúságot,
Hogy ki gonosz, magába veszen akkor bátorságot,
Mikor emberek tesznek vele hálálatosságot.