Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 139)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az pásztorról, ki hajóssá lött vala.

Pesti Gábor

Egy pásztor, ki az tenger mellett csordát őriz vala, és látná, hogy az tenger nagy csendesz volna, kévánkozék oda az tengerre, hogy ő is rajta járna, és marhát hordozna. Annakokáért el adá minden barmait, és el indula egy kötölékkel. Mikoron kegyig mennének az tengeren, nagy vész támada, úgy annyira, hogy az hajóból minden terheket ki hánnának, és az ő kötölékét is ki veték. Végre mikoron teljességgel meg csendeszedett volna és a partra jutottanak volna, mondá a pásztor: A mint látom, azt akarná a tenger, hogy ismeg kötölékkel indulnának reá.

Értelme.

Bolondnak gyakorta kár filét fel nyitja,
És hogy eszén legyen, őt arra tanítja,
És az ő bolondságát eszességre fordítja.