Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 144)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az rókáról és csipkéről.

Pesti Gábor

Kergetik vala a rókát, és mikoron fel futna egy sevínyen, kapa egy csipkéhez, mely az ő tenerit igen meg sérté, és által gyaká. És mondá neki: Hogy engemet meg segítenél, azért futamám hozzád, és íme nagyobban sértél meg engemet. Kinek mondá az csipke: Vaj nem az az oka, róka, mert engemet is meg akarsz vala csalni, olyan módon, mint szoktál egyebeket?

Értelme.

Attól, ki ártani szokott természeti szerint,
Segétséget kérni nem leszen okasság szerint,
Hagyjuk el azért az gonoszt gonoszsága szerint.