Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 147)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az keselyről és emberről.

Pesti Gábor

Fogott vala egy ember egy keselyt. Melynek mikoron tallait ki szaggatta volna, az titok között tartja vala őtet. Törtínék, hogy más ember meg venné azt a keselyt tőle, és meg hadná neki nőni az ő szárnyait, mellyek mikoron meg nőttek volna neki, fel repille, foga egy nyulat és azt hozá az ő gazdájának. Melly dolgot mikoron a ravasz látott volna, mondá az embernek: Lássad, hogy ez madarat úgy tarts házadnál, hogy tenmagadat is körme közibe ne vegyen, mint az nyulat. Annak utána az ember ismeg ki szaggatá az ő szárnyait.

Értelme.

Jókat mindenkor jóval kell illetni,
Visszontag gonoszokat el kell távoztatni,
És lakásonkat velek gyorson változtatni.