Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 151)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az emberről, ki beteg és szegén vala.

Pesti Gábor

Mikoron egy szegény ember meg betegilt volna, fogadást tőn az isteneknek, hogy csak meg gyógyítanák őtet, száz ökret áldozna nekik. Mellyet az istenek meg akarának késérteni, és meg adák neki egészségét. És mikoron nem volna honnét fogadásának eleget tenni, miért hogy szegény vala, szedegete száz ökör csontot, és azt az istenek oltárára tevén mondá: Ím meg adom nektek, a mit fogadtam. Ezért mikoron az istenek bosszút akartanak volna állni, meg jelenének álmába neki és mondanák: Menj el a tengernek partja mellé, és ott egy felfelé való helyen találsz sok aranyat. Fel serkene álmából, el indula, és mikoron az úton menne, tolvajok találkozának reá és őtet meg fogák.

Értelme.

Hazugnak hazugsága mélyebb az tengernél,
Azért nincsen poklabb az hazug embernél,
Mert Isten és ember semmi a gonosz ledérnél.