Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 153)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az vén emberről, ki halálát kévánja vala.

Pesti Gábor

Egy ember, ki hátán fát szokott vala hordani, mikoron igen meg vénhedett és fárradott volna, egy nagy kötés fa alatt, kit fel nem emelhet vala, kezdé hínia és kévánni az halált, hogy őtet bátor el vinné és ez világból ki végezné. Azonközbe mikoron ezt mondaná, meg álla előtte a halál és mondá neki: Miért hívál engemet? És mondá neki: Azért, hogy imez kötés fát hátamra adnád.

Értelme.

Ember, hogy meg akar halni, akár hogy fogadja,
De ha az halál el jő, bizon meg tagadja,
És azon fogja kérni, hogy őtet el hagyja.