Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 154)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Két emberről, kik egymással ellenkednek vala.

Pesti Gábor

Valának ketten emberek egy hajóba, kik egymást igen gyílelik vala, és mikoron mennének az tengeren, miért hogy ellenségek valának egybe, az egyik a hajónak utolsó részébe, másik az első részébe ilnek vala. És mikoron az tengeren nagy vész támadott volna, az ki a hajónak az első részébe íl vala, kérdé a hajós mestert, mellik része merilne hamarébb el az hajónak. Mikor az dolog osztán arra jutna, mondá a hajós, hogy az utolsó része. És mondá: Immáran semmit nem gondolok az halállal, mert elébb meg látom az én ellenségemnek halálát.

Értelme.

Ember az bosszúállást oly igen kévánja,
Hogy nagy sokszor halálát érette nem szánja,
De bolondság, ki magát illyen igen hányja.